top of page

Ukonči hru na schovávanou se svým pravým potenciálem!

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png
Ruediger_Simona_Titel.jpg

Online seminář s
Dr. med. Ruedigerem Dahlke:
ZÁKONY OSUDU
Pravidla hry pro život 

Přihlášky jsou uzavřené.
Zimní edice
2023 právě probíhá.

Můžeš nám níže zanechat svůj email a my tě budeme informovat,

jakmile vypíšeme další edici.

Kosmická hra zvaná život má svá pravidla 

Život je ve své podstatě hra. Je jasné, že abychom měli nějakou šanci na úspěch v jakékoli hře, tak než začneme hrát, seznámíme se s jejími pravidly, je to tak? U sportovních her s tím nemáme problém a přijde nám logické, seznámit se s pravidly hry, než se začneme pokoušet v ní uspět. Avšak co se týče  kosmické hry zvané život tento užitečný fakt bere na vědomí pouze málokdo. Běžnou realitou většiny lidí pak je, že se bezhlavě a nevědomým způsobem vrhají do života a hrají svou hru z naprosto nevýhodné pozice, což vede k odpovídajícím výsledkům. 

 

Fakt je, že realita jednoduše působí v souladu s univerzálním řádem, ať už si jsme dokonalosti vyššího řádu vědomi, nebo ne. Ať už tyto síly díky znalosti podstaty jejich působení používáme ve svůj prospěch a nebo je používáme nevědomě a spíše se neustále se životem "pereme".

 

Pokud jsme ale se životem naladěni na stejné vlně, dokážeme ho přijímat s větší mírou pochopení,  s nesrovnatelně větší lehkostí a jsme schopni vnímat magické momenty skutečného pocitu štěstí & vnitřní naplněnosti. Zkrátka dokážeme prožívat úplně jiné dimenze pocitu, že jsme skutečně naživu, že nás život baví a má nějaký smysl.

Dílem každého z nás, jako myslících bytostí, je, se v procesu spolutvoření ve hře života, rozhodovat, jak chceme žít a volit si k tomu strategie, které mají moc takový život skutečně vytvářet. Tento seminář ti představí takovéto strategie, které vedou ke skutečnému úspěchu a vrhne světlo také na všeobecně rozšířené mýty v kontextu úspěšného zvládání důmyslné hry života.

Mgr. Simona Frydrychová
Host semináře

Díky dlouholetému zkoumání tajemství souladu jsem postupně bořila vlastní nefunkční vzorce myšlení a měnila osobní rezonanční pole. Začala jsem stavět na stabilních základech z pozice budování energetického souladu s proudem života a postupně jsem měnila svou osobní realitu radikálním způsobem ve všech oblastech života.

 

Mou cestu před 16 lety odstartovala životní krize, během které jsem se seznámila s dílem Ruedigera Dahlke a jeho Zákony osudu - pravidly hry pro život. Díky tomu jsem se začala stále více rozpomínat na univerzální řád za životním děním. Vneslo mi to do života řád a uvědomění vlastní tvůrčí moci a aktivovalo schopnost žít svůj nejlepší život. Toto poznání se mi osvědčilo jako základ vzdělání a klíč k svobodnému, šťastnému a naplněnému životu. Znalost těchto základních univerzálních zákonitostí z mého pohledu představuje podstatu úspěšného spolu-tvoření v nové éře lidství, na jejímž prahu se právě kolektivně nacházíme a kde se vše točí okolo chápání PRINCIPU PRODUCHOVŇOVÁNÍ HMOTY.

Podělím se s vámi o zásadní aha momenty, které byly milníky na mé cestě slaďování se se životem a napojení se na jeho univerzální inteligenci a podporu.

Pochopení principů může být naprostý "gamechanger" ve  hře tvého života

V semináři ZÁKONY OSUDU - pravidla hry pro život, jak je Rüdiger Dahlke nazval, tě autor osobně provede světem univerzálně působících duchovních principů. Zasvětí tě do těch nejdůležitějších zákonitostí a pravidel.  Program je doslova nabitý neotřelými úhly pohledu a perspektivami, jak je možné se dívat na věci zcela nově a netradičním, zato osvědčeným způsobem, který přináší skutečné výsledky a stabilní základy, na kterých se dá spolehlivě stavět.   

Společně si osvětlíme podstatu toho, jak se projevuje život v materiální realitě jako odraz našeho zacházení s univerzálními zákonitostmi - a to buď jako soulad a nebo nesoulad, buď jako rovnováha a nebo nerovnováha na úrovni našeho osobního i kolektivního vědomí. Míru souladu a rovnováhy, kterou si tvoříme svým vědomým či nevědomým zacházením s univerzálními silami života pak zažíváme jako svou osobní "realitu".  

Seminář je pozvánkou a inspirací, jak přistupovat k životu inteligentně, to znamená seznámit se s principy, na kterých funguje, volit vhodné strategie v souladu se svým záměrem a poté se pustit do hry. Výhodou vědomého zacházení díky přístupu k těm správným informacím, je, že se nám otevírají možnosti, jak převzít proces utváření svého života do vlastních rukou a mít pod kontrolou svůj díl spolutvoření - a zároveň dokázat využívat ve svůj prospěch i to, co nám život přináší a není v naší moci.

 

Když poznáme princip fungování věcí, můžeme se začít učit slaďovat s přirozeným proudem života, místo mrhání silami a energií na boj s přirozenou povahou života. A to je prostě úplně jiný životní "feeling"!

Obsah semináře

VIDEO SEMINÁŘ S RUEDIGEREM DAHLKE

Rüdiger_Landingpage.jpg
 • Kompletní záznam celodenního semináře Zákony osudu - pravidla hry pro život v českém znění

VIDEO INSPIRACE

SE SIMONOU FRYDRYCHOVOU

Simona_landingpage.jpg
 • Doplňující videopříspěvky s tipy a vychytávkami k tématu z praxe jako součást každého modulu

INTEGRACE &
PRAKTICKÁ SEBEPOZNÁVACÍ ČÁST

Ruediger_Simona_Titel_edited.jpg
 • Meditativní cesty do nitra pro lepší intuitivní pochopení, v českém znění - autor RUEDIGER

 • Pracovní listy s otázkami k sebereflexi a uvědomnění si svých rezonancí, které je odrazovým můstkem ke změně - autor SIMONA

Co se naučíš a co ti seminář přinese?

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Rozšíření vědomí a schopnost dívat se na život realisticky 

 • Obdržíš informace, které pomohly lidem, kteří dnes smějí žít úspěšný život postaveného na stabilních základech - díky pochopení a uplatnění principů energetického souladu a rovnováhy, na kterých vibruje život na planetě Zemi.  Pro-CIT-neš pro život takový, jaký je a osvobodíš se od nefungujících všeobecně rozšířených mýtů, které evidentně nevedou k úspěchu, i přesto, že jsou nám mnohé z nich stále ještě masově předkládány jako jediná řešení.
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Objevíš řád a pořádek za věcmi a uvědomíš si magii vlastní tvůrčí moci

 • Uvědomění, jak je možné hrát ve svém životě v roli mocného tvůrce, smysluplným a inteligentním způsobem

 • objevíš vyšší řád za věcmi na podkladě nesčetným příkladů demonstrovných m. j. na kolektivním světovém dění - pro lepší pochopení a zařazení si jednotlivých zákonitostí do kontextu vlastního života a to včetně SVĚTLÝCH I STINNÝCH STRÁNEK při jejich používání 

 

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Identifikuješ své rezonance 

 • díky vedeným cestám do nitra poznáš své vzorce vztahování se ke světu a osobní rezonance - jak pozitivní, tak negativní

 • ...protože uvědomění je odrazovým můstkem k tomu, abychom mohli své rezonance (z)měnit  

 • ...a díky uvědomění, učinění nového rozhodnutí a následným akčním krokům ke změně, dokážeme měnit své energetické vyzařování a stávat se tak magnetem pro to, co chceme zažívat

 • otevírají se nám zcela nové a netušené možnosti, jak se svými rezonancemi zacházet smysluplně ve všech oblastech svého života - od utváření partnerských a obecně mezilidských vztahů, přes sebeléčení, až po budování života v hojnosti a naplněného života tak, aby tě to tady  bavilo
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Možnost stavět na stabilních základech

 • díky pochopení souladu a rovnováhy, na nichž život funguje 

 • na základě pochopení rozdílu mezi vrtkavým krátkodobým řešením (kompenzace) - a mezi tím, co je opravdové a udržitelné řešení a má sílu&odolnost se prosadit ve fyzické realitě dlouhodobě (soulad)

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Prozření pro podstatu dobra a zla 

 • zjistíš, jaké jsou stinné stránky obecně rozšířeného tzv. černo-bílého vidění věcí zakládajícího se na dogmatickém myšlení

 • dozvíš se, co je smysluplnou alternativou a jak zacházet s duální povahou života na planetě Zemi 

 •  nové poznání umožňuje rozvíjet schopnost činit pro sebe ta správná a moc-ná rozhodnutí
   

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Connecting the dots

 • spojíš si širší souvislosti

 • rozšíříš si osobní SEBE-vědomí
   

shutterstock_686328499.jpg

GOLD VERZE
Základy & použití v každodenním životě

První modul

Hintergrund_Modul01.jpg
 • Úvod do pravidel hry zvané život

 • Představení zákonů osudu a jejich HIERARCHIE

 • Tajemství SOU-LADU a ROVNO-VÁHY jako základ úspěšného zhmotňování (manifestace)

Druhý modul

Hintergrund_Modul02.jpg
 • ZÁKON ZAČÁTKU

 • ZÁKON REZONANCE (PŘITAŽLIVOSTI)

 • Osobní rezonanční pole vědomí - proč k sobě zrovna přitahujeme to, co právě zažíváme

 • Schopnost úspěšně  manifestovat díky  pochopení vzájemné souhry působení zákonů osudu

Třetí modul

Hintergrund_Modul03.jpg
 • ZÁKON POLARITY - jeho geniální dokonalost i ošidné nástrahy

 • Překážky na cestě ZHMOTŇOVÁNÍ a jak je úspěšně překonávat 

 • Znovunastolení ROVNO-VÁHY

Čtvrtý modul

Hintergrund_Modul04.jpg
 • STÍN

 • Vzájemná souhra zákonů osudu v širším kontextu

 • UNIVERZÁLNÍ ŘÁD

 • ZÁZRAKY

IMG_3236_edited.jpg

Ruediger Dahlke a Simona Frydrychová jsou sehraným týmem a navzájem se skvěle doplňují.

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Ruediger vyniká obrovským všeobecným přehledem, což mu umožňuje obsáhnout komplexitu tématu. Zábavnou formou názorně demonstruje probíranou látku s důvtipem jemu vlastním a jeho vyprávění je plné příběhů ze života.  Kromě toho jako probuzený spirituální leader a znalec starodávných mýtů plných prastaré, nadčasové moudrosti, propojuje pradávné nadčasové vědění s moderní spiritualitou a zprostředkovává tak podstatu jednoty těla, duše a mysli.

Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png

Simona jako "hvězdná duše" a vizionář nové éry života na Zemi vám předá tipy a vychytávky z praxe, které nasbírala za 16 let intenzivního aplikování univerzálních zákonitostí v praxi.

Buchen
bottom of page