top of page

Technika
spojeného 
dýchání 

Logo_Schicksalgesetze.png
AdobeStock_125961967_edited.jpg

Sebeléčení technikou spojeného dýchání podle R. Dahlke

Dech krásně demonstruje projev našeho života v polaritě. Technika spojeného dýchání je určitým druhem vedené meditace, při které tělo zaplaví životní energie (prána) a strhne tě s sebou, ven ze zajetých kolejí a myšlenek. Během toho může a smí docházet k prožitkům od nejhlubšího uvolnění, pocitu vymanění se a osvobození z úzkosti, znovuprožití porodu nebo jiných významných událostí až po prožitky jednoty. To, co v životě (a pro duši) bylo a je důležité, vstupuje do proudu dechu a na břehu se smí objevit vše, co souvisí s vlastním životem a chce být vnímáno z nové perspektivy. V kombinaci s doprovodným, emoce oslovujícím hudebním doprovodem, který napomáhá prolamovat „ledy“, dochází díky životadárné síle dechu k intenzivnímu nárůstu energie v těle. Díky nadměrnému okysličení těla se přirozenou formou dostaneš do stavů rozšířeného vědomí, pokud se svému procesu dokážeš oddat. Během této koupele v energetickém přebytku se vytváří díky skupinové dynamice účastníků energetické pole, které taktéž přispívá a umocňuje léčení. 

Spojené dýchání nabízí možnost prodýchat se svými vnitřními bloky a nánosy z minulosti, pomoci při osvobození se od strachů, umožňuje zpřístupnit si dříve potlačované energetické zdroje a tak znovuprožívat radost ze života. Přes tělo se tak můžeme snadno dostat do kontaktu s hlubšími vrstvami své bytosti a prodýchat se skrze možné blokády až na těchto hlubokých úrovních naší psychiky a vědomí, kde jsou energeticky „zapsány“. 

Chceme-li oslovit více úrovních své vícedimenzionální bytosti - skrze tělo až na úroveň vědomí - a nastartovat tak přirozené sebeozdravné síly organismu,  můžeme využít tento energetický „boost“, který nám umožní náš vlastní dech! Protože nastartování procesu uzdravení je vždy o dodání chybějící energie do místa, které onemocnělo díky současnému rozšíření vědomí. Spojené dýchání zpravidla nechybí na žádném ze seminářů, které Dr. Dahlke pořádá a také v Čechách i v Německu je o tuto prožitkovou techniku sebeléčení pod vedením Simony Frydrychové velký zájem

Oblíbené produkty z našeho e-shopu

bottom of page