top of page

Tělo &
pohyb

Logo_Schicksalgesetze.png
shallow-focus-photo-of-glass-ball-near-body-of-water-2033994.jpg

Tělo a pohyb 

Naše tělo nám pomáhá jako upřímné zrcadlo duše vidět a zprostředkovat pocit, jak se v něm naše duše aktuálně cítí.  Je dokonce tak geniální, že v případě, že se necítíme komfortně, nám také rovnou ukazuje řešení, co můžeme udělat pro to, abychom se cítili lépe - díky řeči jeho přirozených projevů (emoce, pocity, vjemy, myšlenky atd.), popř. symptomů a my díky těmto cenným informacím poté můžeme následovat tato poselství.  

Kultivováním tělesného sebe-vědomí přispíváme k prožívání jednoty těla-duše-mysli a pocitu vnitřní sounáležitosti v sobě. 

 

Protože pro naši energii je přirozené, když proudí, podporuje pohyb psychickou rovnováhu a pomáhá odbourávat stres tím, že rozprouďuje a rozpouští případné nakumulované neprocítěné emoce, které vytváří v našem systému jakési energetické uzlíky nebo dokonce blokády.
 

Sám život stejně jako všechny živé organismy jsou jakýmsi živoucím procesem vzájemné souhry energií, který se neustále nachází v procesu plynutí a vývoje. Hýbat se a zůstávat v pohybu za účelem růstu a evoluce je podstatou života a plynutí je jeho naprostou přirozeností. Vše se neustále mění a vyvíjí a my se s touto skutečností můžeme smířit a vstoupit s ní do souladu a vědomého spolutvoření.  Zůstávat v kontaktu se svou živostí je nám umožňováno právě skrze tělo, díky jehož uvědomění se vždy můžeme navrátit do přítomného okamžiku, ve kterém tvoříme svou realitu a svou budoucnost. 

Abychom mohli s důvěrou a beze strachu plynout s životem, potřebujeme rozvíjet také doplňující polaritu stability a pevnosti nejen na úrovni duchovně-duševní, ale také tělesné. Vnímat, že se na své tělo můžeme spolehnout a cítit se v něm bezpečně díky tomu, že si pohybem zvědomujeme každou jeho část a učíme se používat ho zároveň jako celek navzájem spolupracujících částí. 

Pohyblivost a flexibilita a zároveň pevnost a síla - tato kombinace je důležitou polaritou optimálně fungujícího těla. Pevnost těla je naší kotvou, uzemňuje nás a dává nám oporu, podporu a hranice. Flexibilita zase umožňuje plynout s proudem života a přizpůsobovat se jeho výzvám. Na své cestě růstu a vývoje, kdy integrujeme své světlo i stín na duchovně-duševní úrovni, můžeme synchronně s tímto procesem pozorovat také přibývající stupeň integrovanosti všech částí těla, kdy v sobě rozvíjíme pocit tělesné soudržnosti. Je totiž mnohem snadnější uskutečňovat své záměry,  když všechny naše části vědomí táhnou za jeden provaz a nejsou navzájem v odporu - a naše duše se tak může plně sebeuskutečňovat a vytvářet hmatatelný otisk ve fyzické realitě. Čím více jsme ve svém sebe-vědomí integrovaní, tím silnější je naše manifestační moc a síla.  Stejně tak i koherentní a vnitřně propojené tělo, kdy spolu tělesné části vzájemně komunikují a spolupracují, je úžasným nástrojem pro sebeprojevení naší jedinečné esence duše a tělo tento vnitřní soulad zpravidla reflektuje v podobě zdraví, volně proudící životní síly a vitality.

Tělesnou integritu si můžeme představit například na dokonalosti pohybů nějakého tanečníka, který cítí a uvědomuje si každou část svého těla a má ho tak plně pod kontrolou, protože všechny jeho části zastávají svou úlohu v rámci své funkce i své role na úrovni celku a navzájem se tak  nachází ve stavu vzájemné soudržnosti. Možná není vůbec náhodou, že je pro tanečníky typické, že vyzařují sebe-vědomí a jejich energie je velmi prezentí.

 

Spolupráce je tedy základem úspěšného tance života - každopádně všechny naše části (těla, duše i mysli) smí existovat a jsou neoddělitelnou součástí celku, který je v konečném výsledku více než suma jeho součástí. 

Oblíbené produkty z našeho e-shopu

bottom of page