top of page

Témata

Logo_Schicksalgesetze.png
shutterstock_426563923.jpg

S přehledem zvládat džungli každodenního života

Tématické okruhy naší práce se opírají o holistický přístup a obsahují inspirace, jak si udržet, popřípadě znovuobnovit životní rovnováhu. Inspirujeme, jak zapojovat do procesu uzdravování (ať už těla nebo vlastní síly a moci) tzv. celého člověka - a zohlednit jak práci, kterou je potřeba udělat možná akutně pro zastabilizování situace, tak ale i myslet dlouhodoběji a uzdravovat skutečné příčiny nemateriální povahy, které si "v neviditelnu" žijí svým životem pod projevy a příznaky, které se zhmotnily a manifestují se na povrchu pouze jako špička ledovce.  

 

 

Protože veškeré problémy světa, ve kterém žijeme, vychází často z nedokonalosti vnímání navzájem interagujících energií, což vede často k neporozumění, konfliktu a pocitu oddělenosti, zasvětili jsme naši práci kromě jiného učení o možnostech, jak nalézat chybějící střípky své celistvosti a integrovat je zpět do celku a tím sesynchronizovávat své nižší a vyšší já díky zdokonalování své schopnosti rozlišovat pravdu od iluze a stávat se tak plně člověkem se vším všudy. Postupnou integrací poztrácených fragmentů duše, střípků naší celistvosti, zpět do celku dokážeme uzdravovat vnitřní boj a rozpolecenost mezi naším světlem a stínem, vědomými a nevědomými součástmi lidské přirozenosti -  a přibližovat se tak opět ztělesnění vědomí jednoty, ze které vše pochází a kam se vše navrací.  A právě okolo s-jedno-cování a usmiřování zdánlivé protikladnosti naší lidské přirozenosti se točí celá naše práce.

Univerzální životní principy

Zákony pro naplněný a úspěšný život, které se bohatě vyplatí znát!

shutterstock_411456001.jpg
Symbolický výklad příznaků nemocí

Proč je nemoc šancí ke skutečnému uzdravení těla i duše?

shutterstock_1125990557_klein.jpg
Stravování & Peace Food

Strava  pro klid a naplnění v duši i zdravé, vitální tělo

white-and-gray-bird-on-the-bag-of-brown-and-black-pig-66258.jpg
Celistvost duše & Integrace stínu

Jsi připraven/a přijmout bohatství, které ti plně náleží?

shutterstock_1140092966.jpg
Spojené dýchání

Prodýchej se skrze to, co ti stojí v cestě k tomu, být ještě víc sám/a sebou!

AdobeStock_234977137.jpeg
Tělo & Pohyb

Rovnováha mezi sílou a poddajností jako základ tělesné  koherence 

shallow-focus-photo-of-glass-ball-near-body-of-water-2033994.jpg
bottom of page