top of page

Stravování &
PEACE FOOD

Logo_Schicksalgesetze.png
white-and-gray-bird-on-the-bag-of-brown-and-black-pig-66258.jpg

 PEACE FOOD aneb "strava pro klid v duši"

Zdravé stravování je rozhodující základnou pro solidní zdraví. Jak se však stravovat zdravě? Jako se vším je to tak, že univerzální recept neexistuje. Existuje pouze optimální podoba stravování, kterou naše jedinečnost vyžaduje v tady a teď a v souladu s naším záměrem, ať už je jakýkoliv. Každopádně je něco na tom, že jsme to, co jíme a tím se stáváme... S přibývající mírou probuzeného vědomí však můžeme pozorovat, že narůstá tendence stravovat se plnohodnotně rostlinným způsobem.  Čím více je naše vědomí probuzené, tím více jsme schopni prožívat pocit uzemněnosti v sobě, jinými slovy tím více se cítí naše duše ve fyzické realitě bezpečně a může "dosednout do těla". Tak jako se vyvíjí a probouzí naše vědomí do vědomí jednoty, vyvíjí se i naše "chuťe" na potraviny, které dříve pomáhaly kompenzačním způsobem naplňovat pocit uzemnění a stability v těle jako například maso, mléčné výrobky nebo lepek. S postupným vývojem a probouzením vědomí zpravidla ztrácí tyto potraviny na významu, v případech, kdy v sobě člověk rozvíjí citelný vnitřní pocit plného přijetí života a uzemněné vtělenosti, kdy postupně přijímáme a integrujeme plně svou lidskost - své nižší, animální já a své vyšší já.

 

Vytříbená schopnost rozlišovat to, co je pro nás osobně v tuto chvíli dobré a co ne, je tedy vedlejším produktem postupné integrace celistvosti a vědomí jednoty na své cestě životem - tedy usmiřování stínu i světla naší přirozenosti v jednotu.  Integrací se tříbí i pocit, co je pro nás skutečně autentické a není jen náhražkou, která kompenzuje chybějící pocit bytí - například uzemnění, stabilitu a pevnost nebo pocit bezpečí a uvolnění atd. Vše má svou světlou i stinnou stránku a obojí také svou konstruktivní a destruktivní podobu a už proto neexistuje identický všelék na všechno, ale je potřeba respektovat své aktuální potřeby, které se v souladu s evolucí na osobní i kolektivní úrovni mění a vyvíjí, stejně jako život sám.

Vědomá volba toho, co do svého těla pojímáme se týká taktéž na přenesené úrovni zdrojů a povahy informací, kterými se obklopujeme a které pak utvářejí náš světonázor a mindset, který se zákonitě promítá do toho, s jakým tomu odpovídajícím životním stylem rezonujeme a jaký život tím pro sebe vytváříme. To vše je otázkou našeho svobodného rozhodnutí a vše má rovnocennou oprávněnost a neexistuje dobře, ani špatně, jelikož věci pouze jsou a až teprve my skrze naše systémy přesvědčení jim přisuzujeme význam. 

Ruediger Dahlke například od raného dospělého věku nejí maso, stravuje se přes deset let rostlinně-plnohodnotně a zažil s takovým druhem stravování mnohé pozitivní zkušenosti u sebe i nesčetných pacientů. Kromě toho jsou tyto přednostní efekty dnes prokázány také díky obsáhlým výsledkům studií. 

 

Vědomý veganský životní styl ve smyslu Peace Food odpovídá přání mnohých po zodpovědném zacházení s vlastním zdravím, světem kolem sebe, životním prostředím i říší zvířat. Nabízí šanci na mír pro jednotlivce a lidstvo na naší jediné domovské planetě. 

Více o veganském způsobu stravování najdete v knihách:

TIP: Strava pro klid v duši (včetně kuchařek: Strava pro klid v duši - recepty veganské kuchyně nebo Italská veganská kuchařka

a Tajemství životní stravy vyšly také v češtině. 

Oblíbené produkty z našeho e-shopu

bottom of page