top of page

Všeobecné podmínky používání obsahu na webových stránkách www.dahlke.cz

 

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

1. Používání a vlastní výklad jakéhokoli obsahu uvedeném na www.dahlke.cz a používání videí zveřejněných na kanálu Youtube, Facebook a Instagram je na vlastní riziko uživatele.

 

2. Jakékoliv rady, postupy či  metody dostupné na www.dahlke.cz a videa Dr. Rüdigera Dahlke nebo Mgr. Simony Frydrychové dostupné na kanálu Youtube, Facebook nebo Instagram, nenahrazují odbornou lékařskou či jinou zdravotní péči a při aplikaci je nutné dobře zvážit a respektovat vlastní možnosti, schopnosti a omezení, doporučení svého lékaře a zohlednit svůj aktuální i dlouhodobý fyzický i psychický zdravotní stav.

Výslovně upozorňujeme, že smyslem sdíleného obsahu na www.dahlke.cz je inspirovat a ukazovat možnosti, které existují, avšak nikoli si nárokovat recept na jedinou pravdu, která je platná vždy a pro každého.  Doporučujeme proto používat vždy své vlastní uvážení a zvážení svých schopností i konsekvencí, pokud se rozhodnete nechat se inspirovat  obsahy těchto stránek. Pokud navštěvujete stránky www.dahlke.cz, potvrzujete, že si uvědomujete, že každé rozhodnutí má své konsekvence a nese s sebou možné výzvy, které je potřeba zvážit v plném převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí a následné konání.

 

3. V případě, že máte pochybnosti a nedokážete sami posoudit, zda je pro vás konkrétně vhodné řídit se inspiracemi uvedenými na těchto stránkách,  respektujte to, prosím, a zjistěte si nejprve dostatek dalších informací k tématu nebo popřípadě další podporu, kterou potřebujete, než začnete cokoli z obsahů uvedených na stránkách www.dahlke.cz aplikovat. 

4. Autoři obsahu zveřejněného na webových stránkách www.dahlke.cz, autoři videí zveřejněných na kanálu Youtube a na Facebooku neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s používáním tohoto obsahu. 

5. Poskytovatel webových stránek www.dahlke.cz nenese odpovědnost za špatné zvážení psychického nebo fyzického stavu uživatele, které vedlo či by mohlo vést k nechtěným fyzickým nebo psychickým následkům na straně uživatele ani za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození uživatele, která by mohla vzniknout nesprávným výkladem zveřejněného obsahu dle videí či nesprávným používáním jakýchkoli informací uvedených na těchto webových stránkách. 

bottom of page