top of page

Srdečně Vás vítám na stránkách www.dahlke.cz. Těší mne, že se zajímáte o celostně-integrativní přístup k léčení nebo hledáte cesty, jak si své zdraví a životní rovnováhu z dlouhodobého hlediska udržet.  Ochranu Vašich osobních údajů beru vážně a je pro mne důležité, abyste se při návštěvě mých internetových stránek a vzájemné spolupráci cítil/a bezpečně.

Správce stránek: Mgr. Simona Frydrychová, IČO 87711591, se sídlem Za Špačkárnou 2737/6, 434 01 Most.

Ráda bych Vás proto poprosila, abyste se seznámil/a s podmínkami ochrany Vašich osobních údajů a zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozuji webové stránky www.dahlke.cz. Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Zpracovávám Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu z Vaší strany.

  • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování Vašich osobních údajů.

  • Vám umožním a jsem připravena Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vámi svěřené osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:

1. poskytování služeb, plnění smlouvy 

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy - např. zaslání newsletteru. 

2. vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

3. marketing – zasílání obchodních sdělení a novinek.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají - a to po dobu 10 let od poslední objednávky nebo kontaktu.


Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4. fotografická dokumentace, reference - z některých živých akcí. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo nebylo-li v konkrétních případech uvedeno jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technologického vývoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná a aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů. 

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já a poskytovatelé následujích platforem – MailChimp, Google.

Děje se tak pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami nebo zajištění služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe, než já a na dané zpracování se specializují.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mne, prosím, prostřednictvím e-mailu: info@dahlke.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, které Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, nebo se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat a nebo v případě, že jste vznesl/a námitku proti zpracování. Rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování můžete omezit. Např. odhlášením se z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde je lhůta alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, s produkty či službami Vám zasílám, jste-li mými zákazníky na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníky ještě nejste, posílám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i případní mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i při ukončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

bottom of page