top of page
Logo_Dahlke_RoseGold_Web Kopie.PNG
Logo_Spirale_RoseGold_Web Kopie.png
Ruediger_Simona_Titel02.jpg

Naše poselství

Spousta z nás již za posledních několik let zaznamenala, že svět se zásadním způsobem mění. V takovéto době vnější nestability a nejistoty se ukazuje jako nezbytné, kultivovat v sobě svou vlastní, vnitřní stabilitu a schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám. Mít vybudovanou přirozenou vnitřní odolnost po všech stránkách je dnes nezbytností a nikoli luxusem, který si budovala pouze malá část vizionářů, dokud ještě svět tam venku byl na první pohled relativně "v pořádku". 

Vše nás vede k rozpoznání, jak esenciálně důležité, je převzít opět svou moc do svých rukou a přestat se spoléhat na iluzorní jistoty, sliby, názory druhých a další vlivy, které jsou mimo nás a proto nad nimi nemáme kontrolu. V praxi to znamená převzít moc nad svým životem tím, že převezmeme moc nad svým vnitřním světem a vlastním vnímáním, které poté určují naše vnímání a prožívání vnějšího světa. 

Vše začíná u toho, že se můžeme zorientovat v tom, jak vlastně tato hra zvaná život funguje, což nás v žádné klasické škole neučili. Dobrá zpráva je, že se můžeme začít zajímat a doplnit si toto z našeho pohledu základní vzdělání.

Když se seznámíme s tím, jaké zákonitosti v životě ve fyzické realitě na Zemi působí, můžeme opustit zaběhlé neefektivní strategie žití formou pokus-omyl, a místo toho  začít hrát podle pravidel. Pak máme zákonitě nesrovnatelně vyšší šanci vyhrávat namísto abychom si neustále stříleli góly do vlastní branky, přirovnáme-li hru života například ke hře jako je  fotbal. Každá hra má zkrátka svá pravidla a zmateným, i když často vytrvalým, pobíháním po hracím hřišti nejen že nemáme šanci vyhrávat ve své hře života, ale pouze ztrácíme energii, cítíme se přetíženi, vyčerpáni a nacházíme se pak neustále v režimu "boj nebo útěk."

 

Míra pochopení a sladění se s přirozeným fungováním univerzálních zákonitostí je to, čím se liší ti skutečně mocní od chronicky ne-mocných, čím se liší úspěšní od neúspěšných, svobodní od těch, co se cítí nesvobodní.  

 

Tak jako jsme se my oba, Ruediger i Simona, kdysi vydali na cestu poznávání univerzálních principů stvoření a postupného slaďování se s nimi, můžete se i vy nyní na tuto cestu vydat s námi a nechat se inspirovat, jak se stát sebe-vědomými lídry a tvůrci svého života, který stojí za to žít!

bottom of page